Rioolbreuk, maar geen expert? 

Rioolbreuk, maar geen expert? 

Zonder de juiste kennis en materialen géén oplossing!

Rioolbreuken zijn inderdaad zo erg als je denkt: als een leiding breekt, dan merk je dat al snel aan het sanitair. Het doorspoelen van afvalwater en resten gaat steeds moeizamer, lekkages zorgen voor waterschade en de schimmel klimt tegen de muren op. Pak ellende door een rioolbreuk meteen aan: er zijn namelijk genoeg professionele oplossingen voorhanden!

Hoe ontstaat een rioolbreuk?

Je rioolstelsel bestaat uit een binnendeel en een buitendeel. De staande en liggende leidingen in je woning of bedrijf vormen het binnendeel. Het buitendeel is het geheel aan rioolbuizen die tot het gemeenteriool loopt. Bij een rioolbreuk ontstaat er een breuk in één van je leidingen in het binnendeel of buitendeel. Maar wat kan een breuk doen ontstaan?

  1. De riolering is aan het verzakken. Hierdoor kunnen de leidingen van de binnenriolering losraken van de buitenriolering. Meestal breken ze dan precies op de grens af.
  2. De riolering is verouderd. Leidingen zijn dan gevoeliger voor scheuren of breuken. Bij gresbuizen komt dit vaker voor. Tegenwoordig worden die dan ook vervangen door pvc-buizen.
  3. Dikke boomwortels kunnen dwars door de leiding groeien. Zeker als de leidingl verzwakt is en al scheuren vertoont, kan dit gebeuren.
  4. Als een te zwaar voertuig door de straat rijdt, kan er een leiding breken. Dit komt gelukkig niet vaak voor, omdat hier regelgeving voor is.
  5. Door werkzaamheden aan de riolering of aan de straat kan er (per ongeluk) een breuk in een leiding ontstaan.
  6. Tijdens de constructie van de riolering zijn de rioolbuizen niet goed op afschot gelegd. Door verschuivingen en druk kunnen dan breuken tot stand komen.

Wat zijn de gevolgen van een rioolbreuk?

Het spreekt eigenlijk bijna voor zich: doorgespoelde resten worden niet meer goed afgevoerd, met verstoppingen als gevolg. Om nog maar te zwijgen over eventuele lekkages die her en der kunnen optreden. Wie weet loopt je toilet, badkamer, kelder of kruipruimte zo onder water en dát kan weer schimmelgroei en rioolvliegjes in de hand werken. Gaandeweg wordt je woning of bedrijfspand één grote vochtplek op de kaart….Wat zijn de gevolgen van een rioolbreuk?

Hoe lost een rioolspecialist een rioolbreuk op?

Tja, rioolbreuken kunnen nu eenmaal niet zonder vakkennis en specialistische materialen worden opgelost, dus je neemt contact op met een rioolspecialist. Die zal eerst een inspectie uitvoeren met een rioolcamera of rookgenerator om de oorzaak van de rioolbreuk te achterhalen. Hierna kan hij één of meerdere oplossingen voorstellen om het euvel te verhelpen, namelijk:

  1. Vervanging van leidingen
  2. Reparatie van leidingen
  3. Renoveren van leidingen

Het vervangen van leidingen doet men meestal als de leidingen zeer oud zijn (en dus nog van gres of beton zijn gemaakt). Is dat inderdaad het geval, dan kan de specialist voorstellen om de leidingen te vervangen door exemplaren van pvc. Dit materiaal is veel beter bestand tegen rioolbreuken!

Wie is verantwoordelijk voor herstel van een rioolbreuk?

Je kunt ook last hebben van een rioolbreuk als deze in het gemeenteriool plaatsvindt. De kosten voor het herstel zijn dan voor de gemeente. Komt de breuk op je eigen perceel voor, dan moet je zelf een rioolspecialist inschakelen en betalen. Tot jouw riolering worden zowel het binnendeel als het buitendeel gerekend. 

Het buitendeel van je riolering loopt tot aan gemeentegrond. De grens wordt met een ontstoppingsstuk afgebakend. Misschien heb je wel een bouwtekening waarop je de erfgrens kunt zien. Schakel anders de rioolspecialist in: met de rioolcamera kan hij het ontstoppingsstuk voor je opsporen.

Vermoed je een breuk in één van je leidingen?

Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Wij van Ontstoppingsdienst Amsterdam kunnen je namelijk meer vertellen over inspecties en over daaruit voortvloeiende oplossingen. Een rioolbreuk is namelijk niet iets wat je moet onderschatten, zeker als je ziet dat je woning of bedrijf volloopt met resten die je normaal gesproken liever ontwijkt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *