Dit is wanneer je een splitsingsakte nodig hebt

Dit is wanneer je een splitsingsakte nodig hebt

Heb je een huis gekocht? Dan ontvang je een eigendomsakte. Hiernaast ontvang je ook nog eens een splitsingsakte met een splitsingstekening. Deze akte is nodig als er wijzigingen plaatsvinden in de goederenrechtelijke toestand of de afgesproken spelregels. Voor veel mensen is het toch nog onduidelijk wat dit inhoudt. Wanneer heb je een splitsingsakte nodig, en wat is een splitsingsakte eigenlijk? In deze blog bespreken we alles wat je moet weten over een splitsingsakte.

Wat een splitsingsakte inhoudt

In deze notariële akte is het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst in een aantal appartementsrechten. Deze akte van splitsing moet bepaalde onderdelen inhouden. Sinds de appartementswet van 1951 is de splitsing via een notariële akte verplicht. De akte wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster en in het Handelsregister. Je kan een afschrift opvragen van de akte ter betaling. Zo heb je inzicht op de splitsingsakte. Samen met een notaris kan je het bestand doornemen en uitleg krijgen over de individuele paragrafen.

De grenzen tussen privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten worden weergegeven in een splitsingstekening. De manier waarop deze tekeningen in elkaar zitten kunnen uitgelegd worden door een notaris. Een splitsingsreglement bevat onder andere een opsomming van verzekeringen, het stemrecht voor nemen en besluiten, de rechten van appartementseigenaars en de verplichtingen. Bekijk de volledige lijst in de kennisbank van VvEBelang.nl.

Een akte van splitsing moet enkele belangrijke onderdelen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan het aandeel van elke eigenaar in het gebouw, de afzonderlijke appartementsrechten en een omschrijving van het gebouw. Daarnaast is het bovengenoemde splitsingsreglement erg belangrijk voor de akte. Daarnaast moet er een VvE (Vereniging van Eigenaars) worden opgericht. Nieuwe appartementsleden moeten direct lid worden van de vereniging. Deze vereniging versimpelt communicatie en het maken van keuzes.

Informatie van de kennisbank

De bovengenoemde informatie is te vinden in de kennisbank van VvE Belang. In de kennisbank is er allerlei informatie te vinden wat nuttig is voor een Vereniging van Eigenaars. Denk bijvoorbeeld aan het recht op subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen, juridische zaken in verband met het VvE of bijvoorbeeld het laten taxeren van een gebouw. Bekijk de website om meer informatie te vinden op het gebied van splitsingsaktes en Verenigingen van Eigenaars of veel andere nuttige informaties over de Nederlandse wetgeving. Daarnaast kan je ook altijd terecht bij de helpdesk.

Heb je toch nog een vraag? VvE’s, appartementseigenaren en bedrijven kunnen allemaal terecht bij de helpdesk van VvEbelang. Daarnaast hebben we een pagina waar je alvast het antwoord kan zoeken. Toch nog vragen? Raadpleeg de helpdesk van VvE Belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *