Trends in de sector Bouw en Constructie

Trends in de sector Bouw en Constructie

In het jaar 2020 kende de bouwsector sinds lange tijd een kleine daling. Er waren minder bouwvergunningen voor nieuwbouw, problemen met stikstof in de infrasector en een daling in het aantal investeringen door de onzekere situatie die de coronapandemie met zich meebracht. Deze daling was slechts van korte duur, want in 2021 was er voor de bouw weer een groei te zien. Ook voor 2022 wordt verwacht dat de bouwproductie verder doorzet, door onder andere het aantal nieuwbouwprojecten en investeringen dat toe neemt. Daarentegen wordt de aandacht op duurzaamheid vergroot, nemen grondstoffen in prijs toe en blijft het stikstofprobleem aanhouden. Hoe gaat de bouwsector hiermee om?

Duurzaam gebouwd Nederland

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs, heeft Nederland besloten dat in 2030 de CO2-uitstoot gehalveerd moet zijn. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale CO2-uitstoot en daarom zal het terugdringen hiervan de bouwsector raken. Om dit doel te halen moet er stevig geïnvesteerd worden in de bouw. De vraag naar innovatieve oplossingen neemt daarom toe en de keuze voor nieuwe technieken en materialen zijn daar onderdeel van. Om de gewenste daling van de CO2-uitstoot te kunnen bereiken, moeten gebouwen op een andere manier ontworpen worden. Met behulp van technische ontwikkelingen, innovatie en een circulaire manier van denken kunnen hierin bijdragen. Bij duurzaam en circulair bouwen is alles erop gericht om schade aan het milieu te minimaliseren en staat herbruikbaarheid van materialen centraal.

Onderzoek van Kruizinga.nl, leverancier van opslag- en transportmiddelen, toont onder andere aan dat veel bedrijven, in welke sector dan ook, nog weinig aandacht besteden aan circulariteit. Voor de bouwsector betekent dit de komende jaren een uitdaging om meer gebruik te gaan maken van duurzame en innovatieve toepassingen.

Veiligheid van bouwvakkers

De bouw is een risicovolle sector. Ieder project, ongeacht de omvang, brengt meerdere gevaren met zich mee. De bouwterreinen zijn voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor bouwvakkers te maken hebben met uiteenlopende gevaren. Hierdoor is het aantal dodelijke ongevallen in de bouwsector zeer groot.

De snelle ontwikkeling van innovatieve toepassingen brengt ook een ander voordeel met zich mee. Het zorgt ervoor dat de veiligheid op bouwterreinen steeds beter wordt, waardoor er een aantrekkelijkere werkomgeving ontstaat. Toepassingen zoals prefabricage en 3D-printing verminderen de risico’s en het fysiek zware werk enorm. Met de ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie kunnen gevaren op de bouwplaats sneller worden gedetecteerd. Informatie bij onveilige situaties worden via een melding doorgestuurd naar de leidinggevenden, zodat ongevallen voorkomen kunnen worden.

Kortom, de bouwsector wordt de komende jaren uitgedaagd om te voorzien in nieuwbouw door gebruik te maken van duurzame en innovatieve toepassingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *