Waarom het belangrijk is om een transmissieberekening uit te voeren

Waarom het belangrijk is om een transmissieberekening uit te voeren

Het laten uitvoeren van een transmissieberekening wordt door veel mensen nog altijd enorm onderschat. Toch is dit wel enorm belangrijk om te doen. Zeker wanneer er een verwarmingsinstallatie wordt geplaatst. Dit geldt zowel voor openbare gebouwen als kantoren en particuliere woningen. Maar wat is een transmissieberekening precies? Waar wordt het voor gebruikt en waarom is dit noodzakelijk?

Een transmissieberekening, ook wel een warmteverliesberekening genoemd, maakt duidelijk in hoeverre er warmte verloren gaat in een gebouw. Bedenk goed dat er in iedere woning warmteverlies aanwezig is, zelfs in de best geïsoleerde gebouwen. Deze warmte gaat verloren via de ramen, het dak of de ventilatie. Met een transmissieberekening wordt bekeken hoe groot dit warmteverlies precies is. Wanneer dit bekend is, kan men ook een beter verwarmingsplan opstellen. Hoeveel vermogen heeft de verwarming precies nodig om het gebouw aangenaam te kunnen verwarmen? Dit is allemaal afhankelijk van de uitkomst van de transmissieberekening.

Is een transmissieberekening écht noodzakelijk?

Deze vraag wordt nog al te vaak gesteld. Hier is echter maar één antwoord op te geven: jazeker! Een transmissieberekening is ontzettend belangrijk wanneer je comfortabel wilt kunnen wonen of werken. Wanneer je niet weet hoeveel warmteverlies er in een gebouw optreedt, dan kan je hier ook het verwarmingsvermogen niet op aanpassen. Dit heeft verschillende gevolgen. Het belangrijkste gevolg is toch wel dat men een te klein of juist te groot verwarmingsvermogen gebruikt. Bij een te klein verwarmingsvermogen zal bij koud weer het gebouw onvoldoende verwarmd kunnen worden. Bij een te groot verwarmingsvermogen veroorzaakt dit extra onnodige kosten. Kortom: een transmissieberekening is écht noodzakelijk wanneer je de kosten voor het verwarmen van een gebouw binnen de perken wilt houden en voor een aangename temperatuur wilt zorgen.

wat is een transmissieberekening

Waar laat je een transmissieberekening maken?

Het laten maken van een transmissieberekening is bij veel verschillende bedrijven mogelijk. Hierbij is het wel belangrijk om voor een specialist te kiezen. Iemand die geheel onafhankelijk is en er dus geen baat bij heeft om het warmteverlies hoger of juist lager in te schatten. Een dergelijk bedrijf zal met behulp van vier verschillende factoren een redelijk nauwkeurige berekening kunnen maken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende factoren:

  • Opwarmtoeslag: dit is de tijd en het extra vermogen wat het kost om een kamer binnen een relatief korte tijd naar de gewenste temperatuur te krijgen. Dit is voornamelijk van belang voor grotere gebouwen waarbij de verwarming in de nacht wordt uitgeschakeld en waarbij het belangrijk is dat de temperatuur in de ochtend weer snel omhoog zal schieten.
  • Transmissieverlies: dit is het verschijnsel wat optreedt wanneer er temperatuurverschil is tussen beide kanten van een oppervlakte en er daardoor extra warmteverlies ontstaat.
  • Ventilatieverlies: dit is warmteverlies wat wordt veroorzaakt door de ventilatie van een gebouw.
  • Infiltratieverlies: dit wordt veroorzaakt door luchtstromen die via kleine openingen het gebouw binnen kunnen dringen. Dit zie je voornamelijk terug bij slecht geïsoleerde gebouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *