Wees up-to-date bij het zoeken naar een huis

Wees up-to-date bij het zoeken naar een huis

Het zijn roerige tijden en niemand weet precies hoe het de komende jaren gesteld zal zijn met de economie. We leven met de waan van de dag en de ontwikkelingen volgen elkaar in een dermate hoog tempo op, dat zelfs de meest gespecialiseerde financieel experts het lastig vinden om een goede inschatting van de nabije toekomst te maken. Toch is juist dat hetgeen waaraan je behoefte hebt wanneer je op zoek bent naar een nieuwe woning. Je neemt met het kopen van een huis immers een financieel risico dat jarenlang doorwerkt op je persoonlijke huishoudboekje. Het is daarom zaak om de meest actuele gegevens met betrekking tot de woningmarkt te verzamelen.

Economie wankelt

De gevolgen van het coronavirus op de economie zijn enorm. Hoewel economen halverwege 2020 becijferden dat Nederland zich in 2021 al goed herstelt en er sprake zal zijn van economische groei, wordt die prognose inmiddels al in twijfel getrokken. Zolang het virus rondwaart en een goede bestrijding ervan niet is gevonden, kunnen beperkende maatregelen de economie verder ontwrichten. Vooralsnog heeft de situatie weinig effect gehad op de huizenmarkt, want de huizenprijzen stijgen nog altijd fors en de vraag naar woningen neemt toe. Dat zou volgend jaar wel eens anders kunnen zijn. Door toenemende werkloosheid, een lagere groei van het inkomen en een afnemend consumentenvertrouwen kan de vraag naar woningen in 2021 afnemen. Dat zou dan ook een daling van de prijzen kunnen betekenen, al lijkt het nog te vroeg te zijn om daarover echt concreet te kunnen voorspellen. De historie leert ons dat in de huizenmarkt verwachting en uiteindelijk resultaat wel vaker uiteenlopen. De tweede coronagolf is al een feit, als er ook nog een derde of vierde golf komt, kunnen de veranderingen nog groter zijn.huizenmarkt verwachting

Woningnood voorlopig niet opgelost

Gemeenten zouden eigenlijk in de komende jaren volop woningen moeten bouwen om aan de enorme vraag te kunnen voldoen. Hier gooide echter de stikstofcrisis roet in het eten. Veel bouwprojecten werden om die reden stilgelegd, waardoor het aantal gebouwde woningen in 2020 aanmerkelijk lager uitkomt dan de bedoeling was. Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat het zeer lastig zal worden om de voorgenomen aantallen woningen te kunnen bouwen. In de afgelopen tijd is het aantal bezichtigingen van woningen toegenomen, dat duidt op een krapte in de woningmarkt en die krapte zorgt vervolgens voor nog veel hogere huizenprijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *