Hoe ziet een MPG berekening eruit?

Hoe ziet een MPG berekening eruit?

MPG staat voor Milieuprestatie Gebouwen. Een belangrijk gegeven. Zeker in de huidige tijd. We hechten immers steeds meer waarde aan het milieu. Zijn op zoek naar manieren om milieubewuster te bouwen en willen beter met onze omgeving omgaan. Ondertussen heerst er wel een enorm tekort aan woningen in Nederland. Daarom is het duidelijk dat er nóg meer gebouwd moet worden. Dat geldt zowel voor particuliere nieuwbouwwoningen als nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m2).

Het is daarom van essentieel belang dat het milieu zo min mogelijk wordt belast tijdens de bouw. Dit wordt getoetst met behulp van een MPG berekening. Deze berekening toont aan in hoeverre de materialen die in het gebouw worden gebruikt een belasting vormen voor het milieu. Een MPG berekening aanvragen is verplicht bij vrijwel alle bouwplannen. Maar wat houdt dit precies in en hoe ziet dit eruit?

Wat is de MPG?

De MPG wordt als maatstaaf gebruikt om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen. Hierbij geldt: hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik is geweest. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker gezien hoe belangrijk het gebruik van duurzame materialen in gebouwen is. Daarom is dit één van de belangrijkste factoren in de MPG berekening.

De MPG berekening is verplicht voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze zal dan ook bij vrijwel alle bouwplannen moeten worden aangevraagd.

Hoe kan een MPG berekening gelezen worden?

Hoe ziet een MPG berekening er nu eigenlijk precies uit?

Het is vrij ingewikkeld om in cijfers uit te drukken in hoeverre het materiaalgebruik van een gebouw duurzaam (genoeg) is. Helemaal omdat sommige materialen weer uit verschillende grondstoffen bestaan. Daarom wordt er in de meeste gevallen voor gekozen om per grondstof te bepalen hoeveel milieulast deze veroorzaakt. Deze cijfers kunnen vervolgens bij elkaar opgeteld worden, zodat je per materiaal kunt bepalen in hoeverre deze duurzaam genoeg is. Alle scores worden uiteindelijk bij elkaar opgelet om de totale milieulast uit te drukken.

In de MPG rapportage wordt enkel aangegeven wat de milieulast van de verschillende materialen is. Hierin wordt niet specifiek aangegeven welke schadelijke stoffen aanwezig zijn en welk effect dit mogelijk kan hebben. Althans, niet in de rapportage die tijdens de bouwaanvraag geleverd moet worden. Meestal wordt deze wel apart gepresenteerd aan de aanvrager. Op die manier krijgt hij of zij een dieper inzicht in de mogelijke gevolgen van elk materiaal en kunnen er mogelijk andere keuzes worden gemaakt in het belang van duurzaam bouwen.

Voor wie is een milieuprestatieberekening verplicht?

Een milieuprestatieberekening is vrijwel altijd verplicht bij nieuwbouw met een hoofdfunctie in kantoor of wonen. Tegelijkertijd zijn er ook uitzonderingen op de regel. Zo is de MPG berekening niet verplicht als je verder bouwt op een locatie waar het gebouw al een instandhoudingstermijn van ten hoogste vijftien jaar heeft. Ook als een deel van het gebouw andere gebruiksfuncties heeft dan wonen of kantoor, kan hier een uitzondering op gegeven worden.

Twijfel je? Vraag dit dan na bij de gemeente nog voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo bespaar je jezelf een hoop extra werk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *