Aandacht voor veiligheid in de bouw

Aandacht voor veiligheid in de bouw

Het gaat goed met de bouwsector in Nederland. De vraag naar geschoold en gekwalificeerd personeel in de bouw gaat hard omhoog en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar meer zal worden. Goed werk afleveren in de bouw is natuurlijk enorm belangrijk, maar veiligheid is minstens zo belangrijk. In de bouwsector wordt gewerkt met grof gereedschap, en wordt er bijvoorbeeld ook op hoogte gewerkt. Veiligheid is hier echter enorm belangrijk bij. Als je namelijk niet werkt op de manier zoals het is voorgeschreven, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan met daarbij kans op calamiteiten. Dat moet natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen zien te worden. Instructie is hierbij erg belangrijk.

Goede instructies

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor al het personeel. In de bouw komt steeds meer werk beschikbaar, en wordt dus ook steeds meer personeel aangenomen. Het is belangrijk om vanaf dag één een duidelijke veiligheidsinstructie mee te geven aan nieuwe medewerkers. Veiligheid moet namelijk in het vaste patroon van iedereen zitten, omdat je op die manier de kans op calamiteiten zo laag mogelijk houdt.

Cursussen en opleidingen

Er zijn verschillende cursussen en opleidingen op werknemers in de bouw verder op te leiden. Veiligheid en gezondheid staat hierbij vaak centraal. Zo ook bij de VCA opleiding. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, en leert mensen veilig, gezond en milieuvriendelijk te werk te gaan. Er is een mogelijkheid om een VCA Basis certificaat te halen, waarmee je aantoont bewust te zijn van de risico’s van het werk en onveilige werksituaties kunt herkennen.

In de bouw wordt ook veel gewerkt met goederen en grondstoffen, en het daarbij horende vervoer. Werknemers die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer zijn in een aantal gevallen verplicht om te voldoen aan de Code 95 regel. Tijdens deze Code 95 cursus wordt je opgeleid om op een veilige en verantwoorde manier te werken in het beroepsgoederenvervoer, en wordt je opgeleid om goed te kunnen handelen in geval van nood. Een werkgever kan het personeel hierbij helpen door een goede aanbieder van deze cursus voor te stellen en bijvoorbeeld de kosten hiervoor te dekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *